Business Performer

Business performer is afgeleid van business performance management. Ik ben dit bedrijf gestart om organisaties te helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun resultaten te versterken. In 2006 ben ik afgestudeerd in performance management als onderdeel van de studie bedrijfskunde. 

Verschillende functionele gebieden binnen organisaties voegen waarde toe aan het product of de dienst. Direct of soms ook indirect. Dat levert klantwaarde op, waarvoor de klant bereid is te betalen en de basis vormt voor een langdurige en winstgevende klantrelatie. Deze klantfocus is wat mij betreft de kern van performancemanagement. Hoe ik dat zie vertel ik u graag. Ik sta vaak voor de groep bij workshops, presentaties en trainingen om mensen mee te nemen in veranderingen binnen de organisatie. Vaak als projectmanager, maar ook in andere rollen kan ik een bijdrage leveren om uw organisatie te versterken. Dit doe ik door uw performance in kaart te brengen, processen te verbeteren en applicaties te vernieuwen. Een performer is iemand die output levert en waarde toevoegt.

Mijn werkwijze sluit aan bij uw behoefte. Ik kan uw organisatiestrategie operationaliseren, maar u ook helpen uw customer management strategie vorm te geven. Ik ben gespecialiseerd in customer (relatie) management. Tevens kan ik een opdracht voor u uitvoeren, zoals de implementatie van een nieuw systeem. Het opstellen van een verbeterplan (AS IS – TO BE) behoort tot de mogelijkheden. Bij deze werkwijze bepaal ik samen met u welke verbeteringen noodzakelijk zijn, altijd vanuit een positieve insteek en in samenwerking met het management en de medewerkers van uw organisatie. Dan beklijft het resultaat ook nadat ik uw organisatie weer heb verlaten. De uitvoering pak ik projectmatig op waarbij ik u ontzorg. Geeft uw organisatie de voorkeur aan een meer agile werkwijze, dan kan ik daar ook in voorzien.

Jeroen van Veldhuizen

Business performer