Kiezen of Verdelen

Kiezen voor projectmanagement of een meer agile aanpak ligt vooral in de keuze voor een tijdelijke projectorganisatie of de keuze voor permanente ontwikkelteams. Bij een projectorganisatie wordt een projectmanager benoemd en ontvangt deze een opdracht en mandaat om het project uit te voeren. De projectmanager is verantwoordelijk op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit en scope. Hij of zij stelt een team samen, maakt een plan en legt verantwoordelijkheid af. De projectmanager stuurt het projectteam aan en er is een stuurgroep om eventueel naar te escaleren. Loopt het project buiten de vooral afgesproken tolerantiegrenzen, dan moet de projectmanager dat uitleggen aan de stuurgroep. De projectmanager heeft een brugfunctie tussen de business en IT. Dit lijkt op zich een vrij simpel concept. In de praktijk gaat het vaak mis. Er is bijvoorbeeld geen helder omschreven opdracht of de projectmanager is wel verantwoordelijk, maar mist het mandaat om aan en bij te sturen. De tijdelijke projectorganisatie heeft nog een ander nadeel. Vaak zit er een ruime tijd tussen de eerste fase waarbij de het projectresultaat wordt gedefinieerd. Er worden requirements opgehaald bij de gebruikersorganisatie en vertaald in ICT oplossingen. De feitelijke oplevering en overdracht naar de gebruikers- en beheerorganisatie volgt later en dan kan er gemakkelijk een discrepantie ontstaan tussen beoogd en geleverd resultaat. Ook indien de gebruikers en beheerorganisatie niet voldoende betrokken zijn geweest kan dit leiden tot spanningen en mislukken van het project doordat het resultaat niet wordt geaccepteerd. Een professionele projectmanager kan dit voorkomen met de juiste aanpak. 

Sinds de jaren negentig is een meer agile systeemontwikkelingsmethodiek opgekomen dat steeds meer in organisaties wordt verankerd. Er wordt nu ook Agile marketing en Agile HRM toegepast binnen veel organisaties. Vooral de Kanban borden waarbij met post-its onderhanden werk kan worden gevisualiseerd is populair. Scrum is de bekendste methodiek, maar met de toegenomen digitalisering en veranderingen binnen organisaties zijn er veel nieuwe methodieken bijgekomen. Vaak zijn deze methodieken ontstaan vanuit een coordinatiebehoefte, indien er wordt gewerkt met meerdere agile teams. Bekende methodieken zijn SAFe, Nexus en Less. Een belangrijk kenmerk en verschil met projectmanagement is het permanente karakter van de agile wijzigingsorganisatie. Een project kent een begin en eind. Bij een agile organisatie is er geen harde deadline. Er wordt continue gewerkt aan de verbetering van producten. Met noemt dit continues improvement met voortdurende releases met nieuwe functionaliteit op basis van korte iteraties. Hier liggen ook de grootste voordelen van de agile aanpak. De beheer en gebruikers organisatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling en er zit een korte tijd tussen ontwikkeling en oplevering. De kans dat de gebruikersorganisatie werkbare software ontvangt is groter en ook bijsturing is snel mogelijk. Doordat het ontwikkelteam zelf organiserend en zelfsturend is, wordt een grote oplossingsgerichtheid bereikt. Het is erg mooi om te zien hoe de creativiteit in teams kan opbloeien met een uniek resultaat als gevolg.

Een tussenvorm waarbij projectmanagement en de agile werkwijze worden gecombineerd zijn risicovol. Er zijn stromingen zoals Agile projectmanagement of Prince2agile die een methodiek hebben ontwikkeld om beide te combineren, maar dat is vlees noch vis. Er ontstaan dan twee typen medewerkers zoals de permanente productowner en de tijdelijke projectmanager, waarbij er veel overlap zit in de rollen. Het is wel mogelijk om agile onderdelen toe te voegen aan een project. Zo kun je bijvoorbeeld prima met een backlog en sprints werken. Het is mogelijk om een agile planning maken. Het is juist goed om af en toe een demo te geven en reviewsessies te organiseren. De agile werkwijze kent geen projectmanager en de beheersing loopt via andere mechanisme. Mijn ervaring is dat bij een gecombineerde vorm er twee groepen medewerkers ontstaan en de keuze toch als een soort zwaard van Damocles boven het project blijft hangen. Ook de agile werkwijze kent problemen. Ik benijd het management van grote organisaties niet. Financiële beheersing is een stuk lastiger indien de kosten vastliggen, maar de waarde van de output minder helder is. Niet elke medewerker is geschikt om deel te nemen aan een zelfsturend team en chaos ligt op de loer. Ik kan u helpen om verbeteringen door te voeren in uw organisatie of u nu kiest voor projectmanagement of agile. Wilt u meer weten over mijn aanpak of advies bij de keuze? Bel of mail mij gerust! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.